Coupon giảm giá này sẽ giúp bạn transfer domain từ Godaddy về Namecheap với giá $7.99 mà thôi, mức giảm giá này chưa mạnh nhưng cũng còn tốt hơn khi gia hạn domain tại Godaddy với > $12/năm. Đây cũng là chiêu khá độc từ Namecheap khi cung cấp