Như mọi người đã biết, nhà cung cấp domain nổi tiếng này thường FREE  WhoisGuard Privacy năm đầu tiên cho khách hàng khi new register/transfer domain về Namecheap. Tuy nhiên từ năm thứ 2 bạn sẽ phải gia hạn dịch vụ này với giá thông thường nếu muốn tiếp