Black Friday 2015 năm nay LeaseWeb có vẻ khá dè xẻn khi mức giảm giá không có vẻ gì hấp dẫn chỉ với 25% cho các gói Dedicated Servers, Cloud and Bare Metal. Chương trình giảm giá sẽ kéo dài trong 4 ngày, bắt đầu từ 00:00 CET ngày thứ