Sau vụ DNS attack ngày 11/09 Godaddy đền bù thiệt hại cho những khách hàng bị ảnh hưởng sử dụng dịch vụ hosting/Dedicated server bằng 1 tháng fees duy trì. CouponGiamGia.com cũng đang sử dụng dịch vụ của Godaddy và đã bị down site mất 4h bị thiệt hại