Bạn đang cần một dịch vụ email chuyên nghiệp, chi phí thấp, bảo mật và an toàn dữ liệu cao, vậy thì không có dịch vụ email nào qua được Google Apps for work. Google Apps for work là sự thay thế cho Google Apps free(đã ngừng cung cấp