Dùng code sau để mua domain .Com giá $4.95, và được mua lên tới 5 domain/order, chỉ thanh toán bằng credit card/check. Không áp dụng cho paypal nhé. [drpcoupon name=”Get a .COM for $4.95″ exclude=”name,description,rss”]   SPECIAL OFFER! .COMs just $4.95* for first year registration, up to 5 domains!