Bạn muốn mua bản email Google Apps Free theo tên miền riêng bản miễn phí để sử dụng thì bạn chỉ phải thanh toán một lần duy nhất cho chúng tôi. Bạn sẽ được toàn quyền quản trị email mà không cần thuê bất cứ dịch vụ nào khác.