UnixBench sẽ cũng cấp một cách nhìn tổng quan về hệ thống server bằng cách testing một số yếu tố: Dhrystone Whetstone Execl Throughput File Copy Pipe Throughput Pipe-based Context Switching Process Creation Shell Scripts System Call Overhead Graphical Tests Từ kết quả sau quá trình test, bạn sẽ