Nếu ai đã từng sử dụng một trong những dịch vụ lưu trữ điện toán đám mây như Google Drive, Dropbox, OneDrive thì chắc hẳn không thể không biết đến dịch vụ lưu trữ tuyệt vời Cloud Drive của Amazon. Amazon Cloud Drive cũng tương tự như những dịch