Others

Giveaway 50 free account Google Drive Unlimited Storage

Feb 28, 2016 by in Others2,187 views 45 Comments
Thấy nhiều bạn có nhu cầu lưu trữ trên môi trường Cloud Storage nên hôm nay mình quyết định lập Giveaway tặng 50 tài khoản Google Drive unlimited storage cho 50 bạn đăng ký đầu tiên. Để tránh việc nhiều bạn spam đăng ký nên mình sẽ thực hiện

Amazon Cloud Drive – Unlimited Online Storage chỉ $5/năm

Dec 04, 2015 by in Others297 views No comments
Nếu ai đã từng sử dụng một trong những dịch vụ lưu trữ điện toán đám mây như Google Drive, Dropbox, OneDrive thì chắc hẳn không thể không biết đến dịch vụ lưu trữ tuyệt vời Cloud Drive của Amazon. Amazon Cloud Drive cũng tương tự như những dịch