Đúng như tiêu đề, Black Friday năm nay Linode chỉ dành ưu ái cho khách hàng mới khi tặng 25$, còn khách hàng cũ chỉ biết ngồi nhìn mà thôi. Tuy nhiên, bạn sẽ cần nạp $5 tối thiểu vào tài khoản có thể bằng visa/master card hoặc paypal để