Một số câu lệnh kiểm tra thông số VPS

Oct 16, 2014 by in Kinh Nghiệm88 views No comments

Dưới đây là một số câu lệnh cơ bản dùng cho việc kiểm tra/check VPS Benchmark, Server sẽ giúp ích cho các bạn đánh giá về chất lượng của nhà cung cấp:

– Kiểm tra thông số CPU bằng lệnh:

lscpu

– Kiểm tra thông số phần cứng khác(CPU, RAM, Hard Disk, usb controllers, network adapters,…):

lshw -short

– Kiểm tra phân vùng ổ cứng:

lsblk

– Kiểm tra tốc độ ổ cứng SSD/HDD:

dd if=/dev/zero of=sb-io-test bs=1M count=1k conv=fdatasync
 hoặc 
dd if=/dev/zero of=sb-io-test bs=64k count=16k conv=fdatasync

– Kiểm tra hiệu năng CPU:

sysbench --test=cpu --cpu-max-prime=20000 run

– Kiểm tra hiệu năng truy xuất dữ liệu của ổ cứng(từng bước):

sysbench --test=fileio --file-total-size=5G prepare
sysbench --test=fileio --file-total-size=5G --file-test-mode=rndrw --init-rng=on --max-time=300 --max-requests=0 run
sysbench --test=fileio --file-total-size=5G cleanup

– Kiểm tra hiệu năng MySQL(từng bước):

sysbench --test=oltp --oltp-table-size=1000000 --db-driver=mysql --mysql-db=cpgiamgia_test --mysql-user=root --mysql-password=YOUR_MYSQL_ROOT_PASSWORD prepare
sysbench --test=oltp --oltp-table-size=1000000 --db-driver=mysql --mysql-db=cpgiamgia_test --mysql-user=root --mysql-password=YOUR_MYSQL_ROOT_PASSWORD --max-time=60 --oltp-read-only=on --max-requests=0 --num-threads=8 run
sysbench --test=oltp --db-driver=mysql --mysql-db=cpgiamgia_test --mysql-user=root --mysql-password=YOUR_MYSQL_ROOT_PASSWORD cleanup

– Kiểm tra hiệu năng hoạt động của hệ thống bằng UnixBenchFreevps Bench

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
trackback

[…] có được thông tin trên, bạn có thể tự vọc với một số câu lệnh kiểm tra thông số VPS hoặc đơn giản hơn là test với Freevps […]