Cài đặt và chạy UnixBench

Oct 16, 2014 by in Kinh Nghiệm48 views No comments

UnixBench sẽ cũng cấp một cách nhìn tổng quan về hệ thống server bằng cách testing một số yếu tố:

  • Dhrystone
  • Whetstone
  • Execl Throughput
  • File Copy
  • Pipe Throughput
  • Pipe-based Context Switching
  • Process Creation
  • Shell Scripts
  • System Call Overhead
  • Graphical Tests

Từ kết quả sau quá trình test, bạn sẽ có những so sánh về chất lượng của server đang dùng với những nhà cung cấp khác.

Cài đặt & Chạy UnixBench:

Trước khi cài UnixBench, bạn sẽ cần phải cài đặt một số thư viện cần thiết:

Bước 1: Kiểm tra hệ thống OS đang sử dụng là 32 bit hay 64 bit:

root@coupongiamgia [~]# getconf LONG_BIT

Bước 2: Cài đặt thư viện cần thiết

Nếu là 64 thì tiếp tục cài thư viện cho hệ thống 64bit bên dưới(32 bit cách làm tương tự)

Trên CentOS/RedHat:

yum install libX11-devel.x86_64 perl perl-modules.noarch make

Trên Ubuntu/Debain:

sudo apt-get install libx11-dev libgl1-mesa-dev libxext-dev perl  perl-modules

Bước 3: download và chạy

Download UnixBench bản mới nhất từ Google Code(http://code.google.com/p/byte-unixbench/downloads/list) và chạy:

wget http://byte-unixbench.googlecode.com/files/UnixBench5.1.3.tgz
tar xvf UnixBench5.1.3.tar.gz
cd UnixBench5.1.3
./Run

Kết quả thu được là hệ thống tổng thể cho quá trình sử dụng 1 CPU Core và toàn bộ CPU Cores chạy song song.

Ngoài ra bạn cũng có thể:

– Kiểm tra hiệu năng VPS với Freevps Bench
Kiểm tra thông số VPS với một số lệnh cơ bản

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
trackback

[…] Kiểm tra hiệu năng hoạt động của hệ thống bằng UnixBench và Freevps […]

trackback

[…] Kiểm tra hiệu năng VPS với UnixBench – Kiểm tra thông số VPS với một số lệnh cơ […]