Kinh Nghiệm

Một số câu lệnh kiểm tra thông số VPS

Oct 16, 2014 by in Kinh Nghiệm67 views No comments
Dưới đây là một số câu lệnh cơ bản dùng cho việc kiểm tra/check VPS Benchmark, Server sẽ giúp ích cho các bạn đánh giá về chất lượng của nhà cung cấp: – Kiểm tra thông số CPU bằng lệnh: lscpu – Kiểm tra thông số phần cứng khác(CPU,

Kiểm tra hiệu năng VPS với Freevps Bench

Oct 16, 2014 by in Kinh Nghiệm62 views No comments
Sau đây là cách kiểm tra hiệu năng hoạt động của hệ thống VPS với Freevps Bench: wget http://freevps.us/downloads/bench.sh -O - -o /dev/null|bash Bên dưới là một ví dụ: [root@coupongiamgia ~]# wget http://freevps.us/downloads/bench.sh -O - -o /dev/null|bash CPU model : Vultr Virtual CPU 2 Number of cores : 1

Cài đặt và chạy UnixBench

Oct 16, 2014 by in Kinh Nghiệm27 views No comments
UnixBench sẽ cũng cấp một cách nhìn tổng quan về hệ thống server bằng cách testing một số yếu tố: Dhrystone Whetstone Execl Throughput File Copy Pipe Throughput Pipe-based Context Switching Process Creation Shell Scripts System Call Overhead Graphical Tests Từ kết quả sau quá trình test, bạn sẽ